Selskapsstruktur

AEO har et rent holdingselskap der familieaksjonærene sitter som eiere. Den operative delen ligger i Albert E Olsen AS med døtre, der konsernledelse, marked og kategori, regnskap og økonomi, IT og innkjøpsfunksjoner utføres.

Gjennom fem regionsselskaper møter AEO Markedet landet rundt. I tillegg har konsernet to import virksomheter som selger til forhandlere. Konsernets logistikkfunksjon er samlet i AEO Logistikk AS som ligger i Oslo.