IBX - handelsportal

IBX er en handelsportal der kunder og leverandører møtes og flere kunder i det offentlige har tatt i bruk denne plattformen for innkjøp. 

For kunder som benytter IBX definerer vi vareutvalg i hht avtale med kunde. Våre varer blir da tilgjengelig for kunden i IBX, med beskrivelse, bilder og kundens priser.

Ta kontakt med nærmeste AEO forretning for en presentasjon.

Les mer hos IBX