AEO Kristiansund: Miljøfyrtårn

Ordfører Per Kristian Øyen overrakte onsdag 9. mai miljøfyrtårnsertifikat til Albert E. Olsen, Kristiansund. Den høytidelige overrekkelsen skjedde i AEO's lokaler på Løkkemyra i forbindelse med feiringen av at AEO er 110 år.

Ordfører Per Kristian Øyen sa blant annet dette i sin tale under overrekkelsen:
Miljøtårnserifikatet er et synlig bevis på at Albert E. Olsen sin avdeling i Kristiansund mener alvor med sitt miljø- og klimaengasjment. De har nå dokumentert at deres miljøstandard og rutiner er i overensstemmelse med miljøfyrtårnkravene.

Terje Lund-Johnsen, avdelingsleder AEO Kristiansund, sier følgende om miljøsertifiseringen:
«I ett marked som har økende fokus og krav om miljødokumentasjon er AEO Kristiansund er blitt en mer attraktiv både som arbeidsplass og som leverandør av varer og tjenester. Miljøfyrtårn-sertifisering er et synlig bevis på at vi mener alvor med vårt miljø- og klimaengasjement.

Jeg håper også at våre kunder vekter dette i konkurransen om anbud, da vil vi også her få en gevinst i tillegg til krav om klima og miljø. Så vidt meg bekjent er vi den eneste bedriften innen vår bransje i Kristiansund kommune som er sertifisert.
 
Engasjementet blant de ansatte ved avdelingen har vært til det positive. Vi har i høyeste grad vært løsningsorientert. Noe som allerede har ført til flere endringer og besparelser. Utfordringen vår nå er å følge opp intensjonen og de endringer som vil måtte komme.»

AEO Kristiansund ble etablert på Vestbas allerede i 1985 og sysselsetter i dag 7 personer. Albert E. Olsen AS er en familiebedrift etablert i Trondheim i 1902. Konsernet har avdelinger 20 steder i landet og eies av 4. generasjon Albert E. Olsen.

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor. Les mer om AEO's miljøpolitikk her »

Les også pressemelding fra Kristiansund kommune »