Kontaktpersoner Økonomi

Arve Gagnås

Økonomidirektør
Telefon: 73 95 61 90
Mobiltlf: 95 25 83 13

Rune Holthe

Regnskapssjef
Telefon: 73 95 61 38
Mobiltlf: 41 45 23 51

Kristin Svee

Finans- og kredittansvarlig
Telefon: 73 95 61 79
Mobiltlf: 934 80 788

Unni Halvorsen

Ansvarlig HR lønn
Telefon: 73 95 61 39
Mobiltlf: 92 01 37 05

Martin Bakken Holst

Business Analyst
Mobiltlf: 905 82 271

Ann Kristin Børsheim

Regnskapsmedarbeider 
Telefon: 75 12 74 04

Tove Elverum

Regnskapsmedarbeider
Telefon: 73 95 61 18

Sølvi Schmidt

Sentralbord / informasjon
Telefon: 75 12 74 00